Daňové poradenství

 • Dle zákona o daňovém poradenství mohou služby přímo související s daněmi poskytovat pouze daňoví poradci, kteří složili kvalifikační zkoušky, jsou odpovědni za škodu vzniklou klientovi a tuto odpovědnost mají řádně pojištěnou. Naše pojistná částka odpovědnosti činí 5.000.000 Kč.
 • Předáním starostí s daněmi svému daňovému poradci získá klient kromě vyšší odbornosti také zásadní snížení rizika daňových sankcí ve formě doměřených daní, penále, pokut či úroků z prodlení.
 • Čím dál více platí, že nejlepší je dělat to, co umíme nejlépe. Řemeslník, dělá své řemeslo, obchodník dělá dobré obchody, daňový poradce řeší daně.
 • Jsme konzervativně zaměřená daňově poradenská společnost. Ctíme potřeby státního rozpočtu, bez daňových příjmů nelze poskytovat veřejné služby. Daně chápeme jako každé jiné náklady, nedá se jim zcela vyhnout, je třeba je hlídat a v rámci zákona je neplatit zbytečně.

S čím Vám pomůžeme

 • Vedení účetnictví nebo daňové evidence fyzické osoby se zajištěním všech potřebných přiznání a hlášení
 • Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů, typicky osoba s příjmy z pronájmu, ostatním příjmy apod.
 • Sestavení přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Vyřešíme Vaše daňové dotazy
 • Sestavíme Vám daňovou kalkulaci pro různé formy podnikání, případně pro plánované skutečnosti, například pořízení nemovitosti apod.

Platit daně je čest, nikoliv trest

 • Toto tvrzení jsme nevymysleli, bylo proneseno na jednom z daňových školení, je nám sympatické.
 • Můžete si myslet, že je to pro daňovou kancelář sebevražedné, toto tvrzení takto veřejně pronést?
 • My si to nemyslíme. Podnikání zcela bez daňových povinností si určitě nelze představit. Pokud je podnikání úspěšné, nese to mnoho přínosů pro majitele, zákazníky, zaměstnance a správně mají získat svůj díl i veřejné finance. Moderní ekonomiku a společnost si nemůžeme představit bez kvalitních veřejných služeb, infrastruktury apod.
 • Našim cílem je poskytovanými službami podporovat úspěšné podnikatele. Zbavit je daňových starostí, postarat se o jejich účetní a mzdovou evidenci, poskytnout softwarovou podporu, poradit v ekonomických otázkách.